^

Isabelle Copejans - oprichter Self.

Studies – bijscholingen

Wie ben ik?

^

Self

" Your task is not to seek love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. "

 

Rumi

Self is een  praktijk die de mens in zijn geheel bekijkt.

De persoon wordt belicht  in zijn context (in relatie tot zijn familie, lichaam, ….).

 

Self is opgericht door Isabelle Copejans.

 

Self omvat:

  1. Shiatsu behandeling van kinderen en volwassenen
  2. emotiecoachgesprekken volgens Vera Helleman
  3. individuele logopedische begeleiding van zowel kinderen, adolescenten als volwassenen. Deze begeleiding omvat volgende domeinen: articulatie, taal, lezen en schrijven (dyslexie en dysgrafie), rekenen (dyscalculie) en stemproblemen. Self specialiseert zich in vloeiendheidsstoornissen (stotteren en broddelen) en verkeerde mondgewoonten (duimzuigen, vingerzuigen, bijtgewoonten, mondademen, foutief slikpatroon).
  4. familieopstellingen (zowel individueel als in groep) volgens B  Hellinger

 

Wie ben ik?

Mijn missie is om mensen beter te verbinden met zich Self (met hun gevoelens, overtuigingen en lichamelijke gewaarwordingen), zodat ze vanuit het verkregen inzicht stappen kunnen ondernemen naar meer gewoon zich Self zijn, meegaan met de flow van het leven.

 

De laatste opleiding, EmotieCoach, was een eye opener die de verschillende opleidingen die ik reeds gevolgd had, kon integreren in me Self.

 

“Gewoon je Self zijn.”

 

“Het is goed dat het ego ten dienste staat van je ziel, van je diepere intenties, zodat je gewoon je  Self kunt zijn.”

Reeds van kindsaf aan was ik geïnteresseerd om de mens in zijn geheel te bekijken, in de wisselwerking van gedachten, emoties en lichaam.

Vandaar mijn zoektocht naar aanvullende opleidingen bij logopedie: systeembegeleider, counseling, shiatsu, stottertherapeute,…

 

Steeds tracht ik de personen procesmatig te begeleiden zodat ze vanuit hun gevoel  Self tot inzicht kunnen komen.

 

Studies – bijscholingen

• Opleiding  tot logopediste  aan Thomas More (toen nog Katholieke Vlaamse Hogeschool)

• Opleiding tot Counselor  bij FMS (Faculteit voor Mens en Samenleving)

• Specialisatie op het domein van stotteren bij ECSF (European Clinical Specialisation for Fluency Disorders)

• Geregelde bijscholing en up-to-date houden van kennis via vakliteratiuur, workshops, congressen, studiedagen.

• Opleiding tot  systemisch opsteller bij Open Mind en Ecceae

• Opleiding tot Shiatsu therapeut bij Lifeforce

Traumahealing en VTS traject bij Open Mind

• Inspirerend leidinggeven bij Ecceae

• Verscheidene bijscholingen in verband met systemisch werk bij  buitenlandse lesgevers: Bibi Schreuder, Sneh Victoria Schnabel , Carola Castillo, Jacob Schneider, Barbara Morgan en Karin Schoeber.

• Specialisatie in OMFT (Oro – Myo – Functionele Therapie), ter behandeling van verkeerde mondgewoonten

• Emotiecoach volgens de emotiecoachmethode van Vera Helleman