2. Wanneer myofunctionele therapie?

3. Wat houdt de therapie in?

^

1. Wat is OMFT?

Self

^

Verloop van een OMFT sessie.

 

1. Wat is OMFT?

Oro MyoFunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

 

Normaal gesproken is er een functioneel evenwicht tussen de werking van de spieren in en rond de mond (kauwspieren, tong +, lippen, kinspieren, …).  Als bepaalde spiergroepen niet goed functioneren, heeft dit een gevolg voor de vorm van het gebit en/of de kaken. Vaak is ook de spraak gestoord (lispelen).

 

Het DOEL van OMFT is het weer in evenwicht brengen van alle mondspieren door middel van oefeningen en het afleren van verkeerde reflexen, zodat vorm en functie van kaken en tanden weer hersteld kunnen worden.

 

Myofunctionele therapie (OMFT) pakt daarmee de oorzaak aan van een of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. De oorzaak wordt weggenomen zodat andere therapieën zoals orthodontie, logopedie of een kaak correctie later een blijvend resultaat zullen hebben.

 

2. Wanneer myofunctionele therapie?

Wanneer er sprake is van een of meer van onderstaande verschijnselen is het evenwicht in mond- en aangezichtsspieren verstoord:

‣ Mondademen

‣ Verkeerde stand van tanden, kiezen of kaken

‣ Indien na orthodontische of kaakcorrigerende behandelingen  de “verholpen” afwijking weer (gedeeltelijk) terugkomt;

‣ Duimzuigen, vingerzuigen, speenzuigen ….

‣ Wanneer er bij een volwassen cliënt duidelijke problemen zijn bij het op zijn plaats blijven zitten van een overigens perfect vervaardigde gebitsprothese;

‣ Indien er een “slappe” lipspanning is;

‣ Als er sprake is van een smal en hoog verhemelte;

‣ Bij lispelen

‣ Bij moeilijkheden bij slikken of eten

‣ Als er een lage tongligging is in rust

‣ Bij kaakgewrichtsklachten;

 

3. Wat houdt de therapie in?

Iedere week

30 min, in totaal 20  therapieën. In het begin zijn de therapieën wekelijks, dan 2 wekelijks, maandelijks.

 

Hoofddoel logopedische behandeling

Over 1 jaar is het evenwicht tussen alle mondspieren onderling geoptimaliseerd en zijn verkeerde automatismen zoveel mogelijk afgeleerd, zodat de vorm van de kaken en het gebit zich door de verandering van functie kan herstellen (eventueel met hulp van een beugel). Er is sprake van:

‣ Een goede mondsluiting in 90% van de momenten dat er niet wordt gesproken;

‣ Een correcte tongplaatsing in rust ;

‣ Een correcte alveolaire slik ;

‣ De alveolaire klanken (l,n,d,t,s/z) worden correct uitgesproken in 90% van de tijd dat het kind spreekt.