1. Wat is Stotteren?

^

2. Informatie voor leerkrachten

4. Onderzoek en behandeling

3. Informatie voor volwassenen die stotteren

5. Praktisch

Onderzoek

Tarieven

Self

5. Praktisch

Onderzoek en behandeling

Vooreerst worden onderzoeken afgenomen zodat een precieze diagnose opgesteld kan worden. De logopedist-stottertherapeut maakt gebruik van verschillende methoden: hij observeert nauwkeurig, hij voert een uitgebreid gesprek met de cliënt, of met de ouders (als het gaat om kinderen). Hij gebruikt gestandaardiseerde tests en legt soms de cliënt ook vragenlijsten voor.  Hiermee wordt de ernst van de stotterproblematiek bepaald, hoe de cliënt met zijn stotteren omgaat, wat de  uitlokkende en instandhoudende factoren zijn en of het stotteren reeds een invloed heeft op het algemeen functioneren.

Op basis hiervan wordt een gedetailleerde probleemsamenhang opgesteld. Dit vormt het beginpunt van een individueel opgestelde therapie.

 

Tarieven

De honoraria zijn vastgestelde bedragen door het RIZIV. Voor een onderzoek bedraagt het tarief 32.20€ per 30 min. Een therapiesessie bedraagt 23.60€s euro per therapiesessie.

Stotteren is een stoornis die wordt terugbetaald door het RIZIV. Zowel het onderzoek als de therapiesessies worden terugbetaald. De tarieven zijn online raadpleegbaar op www.riziv.be .